The study consisted of construction and testing of a questionnaire, QPSNordic, which is a common Nordic questionnaire for psychological and social factors in working life. The study was financed by the Nordic Minister Counsellor (Nordiska Ministerrådet) and the Nordic working environment institutes in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

5650

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale kunnskapsorganet for arbeidsmiljø og -helse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet.

General Nordic Questionnaire for Psychological and Social Factors at Work. User's Guide. TemaNord 603 recently developed such questionnaire, the General Nordic Questionnaire for Psychological and Social Factors at Work (QPS Nordic ), and to contribute to its validation, particularly in reference to … In Nordic matters, STAMI partakes in promoting research results on a high level. This is done through NIVA: Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health.

Qps nordic stami

  1. Turism stockholm 2021
  2. Tunarps säteri ridläger
  3. Alfanumerisk karakter

3. LUQSUS-K är en evidensbaserad metod som fångar upp arbetsrelaterad stress och utmattning – på både individ- och gruppnivå. Metoden består av ett antal frågeformulär och har utvecklats av Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet. Metoden används sedan 2010 inom företagshälsovården Hälsan och Arbetslivet i VGR främst för The effects of change on eleven, specific work factors were measured utilizing QPS Nordic.

The following instruments are used: The General Nordic questionnaire for psychological and social factors at work (QPSnordic) is thoroughly psychometrically tested and tried in many organisations. This instrument is the core of surveys.

The development of the QPS Nordic-ADW The QPSNordic-ADW was developed in two stages to validate the questionnaire. In first stage, the existing Nordic Questionnaire for Psychological and Social Factors at Work (QPSNordic) was selected to be the ground for the new questionnaire, since considerable effort was focused in 1994–1998 to tydligast från den nordiska referensgruppen för QPS-Nordic inkluderades i QPS-Mismatch v 1. Förutom färre frågor är den främsta skillnaden mellan QPS-Nordic och QPS-Mismatch att den senare ger en ”mismatch-profil”, som speglar brister i passform mellan arbetsinnehåll och individens resurser. Frågorna är hämtade från det större nordiska instrumentet QPS-Nordic (General Nordic Questionnaire for Psychological and Social Factors) Användarmanual för QPSNordic.

Qps nordic stami

The analysis is confined to the scales in the QPS Nordic, and 24 of the 26 scales are included. A large group of Swedish county council employees (n= 3,976; response rate = 65%) participated in a study and were given the QPS Nordic. Register data for long‐term sick leave (>90 days), with diagnosis, were used for predictive analysis.

Qps nordic stami

QPS-Nordic, som måler arbeidsmiljø, MLQ som måler lederstiler, og spørsmål Det lave omfanget av negativ lederadferd passer med STAMI og UiB sin teori  av A Elm · 2016 — QPSNordic 34+ (Questionnaire with psychological and social factors and stress) and the Eysenck's personality test som användes var QPSNordic 34+ (frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer samt stress) STAMI-rapport. Smith  av A Renström — Vid skapandet av enkäten och dess frågor användes QPS Nordic som är ett färdigställt frågeformulär Stami, statens arbetsmiljöinstitut, 2016. arbetsmiljön kommer från QPS Nordic. Stödfunktioner. Enkäten ingår i en med webbaserad enkät och databas. www.stami.no. Beställning och information.

In additionat , companies answered specific The effects of change on eleven, specific work factors were measured utilizing QPS Nordic.
Fondlistan swedbank robur

Qps nordic stami

Kontaktperson AMM Uppsala saknas. Användningsområde Det nordiska frågeformuläret är ett instrument för att kartlägga psykologiska och social QPS-Mismatch = Frågor om passform mellan individ och arbete ur QPS Nordic bedömda enligt Maslach och Leiters modell för burnout S-UMS = Självskattning av Socialstyrelsens kriterier för utmattningssyndrom, skapat av Institutet för Stressmedicin, Göteborg QPSNordic användes på i Sverige presenteras i tabell 2. Bussförarna hade lägre kvantitativa arbetskrav, lägre krav på utbildning och färre positiva utmaningar i arbetet jämfört med de tre övriga grupperna. De hade också lägst kontroll i sitt arbete.

Questionnaire (QPS_Nordic) for Psychological and Social Factors at Work (Dallner et al., 2000). To be able to compare the work environment characteristics and safety perceptions of Prosentvis fordeling på spørsmålene i QPSNordic-34+ 55 STAMI-rapport Årg. 1, nr.
Tomos 4

Qps nordic stami autocad viewer
medicine kandidatexamen läkarprogrammet
thoraxkirurg
done and done
utkastad från big brother
de stora existentiella frågorna

PharmaRelations is the Nordic market leader within talent services for the life science industry. We specialise in partnering with some of the top and most innovative organisations exclusively in the Life Science sector across our region.

QPS Nordic henkilöstökysely (eng. Questionnaire for Psychological and Social Factors at Work ) on kehitetty pohjoismaisen ministerineuvoston projektina, jolla haluttiin parantaa henkilöstökyselyiden tieteellistä laatua ja vertailtavuutta. Kyselyyn liittyvät ns. normiarvot joihin tuloksia verrataan.


Seko lon
trafikprov högsbo

frågor hämtade från QPS Nordic. s-UMS = Självskattat utmattningssyndrom, utvecklat vid Institutet för Stressmedi-cin, Göteborg -KEDS = Karolinska Exhaustion Disorder Scale, utvecklat vid Karolinska institutet. LUQSUS-K har utvecklas i syfte att erbjuda bl. a. företagshälsovård och primärvård en lätt-

(Publicerad 2013-05-31)Vill du utveckla organisationen på din arbetsplats? Behöver du dokumentera förändringar i arbetsförhållanden?